top of page
Salvatore_Institute_Hakkımızda.png

Türkiye'nin En Kaliteli
Dil Eğitimi 
Merkezi

Salvatore Language Institute, kurucumuz Ariyan Godsi tarafından geliştirilen SLP Sistemi (Salvatore Langugage Period System) ile öğrencilerine İngilizce dilini öğrenmesini sağlayan bir merkezdir. Geliştirdiğimiz SLP sistemi ile öğrencilerimiz İngilizce dilini öğrenirken aslında bir lisanı nasıl öğreneceğini de kavramaktadırlar.

SLP Sistemi Nasıl Geliştirildi?

Kurucu eğitmenimiz ve SLP Sistemi’nin yaratıcısı Ariyan Godsi, İngilizce lisanını öğrenirken gördüğü eğitim sistemlerinin zorluklarını ve yetersizlikleri üzerine araştırmaya ilerlemiştir. Bu araştırmaları boyunca onlarca dil bilimciler ve akademisyenler ile çalışmış, bu çalışmaları içerisinde de özellikle Stephen Krashen’in “Input Hypothesis (Girdi Hipotezi)” üzerinde de durmuştur. Araştırmaları sonucunda oluşturduğu teoriler ile SLP sistemi oluşturmuştur. Godsi, geliştirmiş olduğu bu sistem ile kendi ana dili olan Rusça haricinde İngilizce başta olmak üzere toplam 3 lisan öğrenmiştir. Bu lisanların her birini de ana dili seviyesinde konuşmaktadır.

Kurucu eğitmenimiz Ariyan Godsi geliştirmiş ve kendisinin de kullandığı bu sistemi bir lisan öğrenmek isteyen herkese ulaştırmak amacıyla Salvatore Language Institute’yü kurmuştur. Birkaç yıl gibi kısa bir süreçte onlarca farklı milletten binlerce kişinin İngilizce öğrenmesini sağlamış ve sağlamaya da devam etmektedir. Salvatore Enstitü'de tüm öğrenciler eğitimlerinin ana bölümlerini sistemin mimari kurucu eğitmenimiz Ariyan Godsi'den almakta, diğer eğitmenlerimiz ve asistanlarımız ise öğrencilerimize "Check On" hizmetini vermektedir.

Salvatore Langugage Institute olarak geliştirdiğimiz SLP Sistemi ve özel materyalleri ile öğrencilerimiz 3 ay gibi kısa bir süreçte İngilizce lisanını öğrenmekte ve artık günlük hayatında ana dili seviyesinde kullanmaktadır.

bottom of page