top of page
SLP_Sistemi_Nedir.png
SLP SİSTEMİ NEDİR?
COMPHREHENSIBLE INPUT
"ANLAŞILIR GİRDİ"
&
ORIENTED OUTPUT
"YÖNLENDİRİLMİŞ ÇIKTI"
Ariyan GODSI

Salvatore Language Institute

Kurucu Eğitmen

Stephen KRASHEN

Dil Bilimci

SLP Sistemi (Salvatore Language Period System) denilince akla gelen ilk şey kısa öğrenme süresidir ancak bu sistemi diğerlerinden ayıran en önemli özellik, sistemin sonuçları ve tutarlılığı üzerine yapılan çok sayıda bilimsel araştırmadır. SLP sistemi iki ana bölümden oluşur:

1- Anlaşılır girdi ve 2- Yönlendirilmiş çıktı

 

SLP Sistemi farklı milletlerden binlerce öğrencinin İngilizce öğrenmesine nasıl yardımcı olduğunu ve ayrıca bu sistemin dayandığı bilimsel teorilerin, lisanınızı geliştirmenize hatta bununla birlikte hayal ettiğiniz yaşam tarzına ulaşmanıza yardımcı olacak en önemli ilkelerini gelin birlikte inceleyelim.

1- Anlaşılır Girdi (Comprehensible Input)

Stephen Krashen’in girdi hipotezi, dünyadaki ikinci dil edinimine ilişkin en etkili teorilerden biridir. "Anlaşılabilir Girdi"nin başka bir dili öğrenmede en önemli faktör olduğunu savunuyor.

Stephen Krashen şöyle diyor: "İngilizce öğrenmek istiyorsanız, kendinizi İngilizce’de anlaşılır girdilere maruz bırakacak firsatlar yaratmalısınız, çünkü  bu şekilde daha hızlı ilerlersiniz. Ya da basit bir deyişle, bir dili öğrenmek istiyorsanız, dili hayatınıza getirmenin ve günlük olarak onunla etkileşim kurmanın bazı yollarını bulduğunuzda aslında o dili öğrenirsiniz."

Hipotezin kendisi 5 hipotezden oluşan bir gruptan oluşur. Biraz karmaşıklar, ancak işte çok basitleştirilmiş bir versiyonu:

 1. Girdi Hipotezi (Input Hypothesis), dil öğrenenlerin, kendilerine mevcut seviyelerinden biraz daha ileri bir dil girdisi verildiğinde bir dilde geliştiklerini belirtir. Krashen bunu “i + 1” olarak adlandırdı, burada “i” bir kişinin mevcut dil seviyesi ve “+1” mevcut seviyesinden biraz daha ileri bir dili temsil ediyor.
   

 2. Edinme-Öğrenme Hipotezi (Learning-Acquisition Hypothesis), dil ediniminin dil öğreniminden farklı olduğunu belirtir. Krashen, dilbilgisi kurallarını incelerken yaptığımız öğrenmenin neredeyse aynı derecede işe yaramadığını savundu. Bunun yerine, dil edinilir ve anlaşılır girdilere maruz kaldığımızda bilinçsiz bir süreçle gerçekleşir.
   

 3. İzleme Hipotezi (Monitor Hypothesis), bilinçli olarak dil öğrenmenin (dilbilgisi kurallarını çalışmak veya kelime alıştırmaları yapmak gibi) bir kişinin dilin çıktısını izlemesine yardımcı olabileceğini, ancak dilin kullanımında iyileştirmelerle sonuçlanmadığını belirtir. Başka bir deyişle, gramer kurallarını öğrenmek, dil becerinizi ölçmenize yardımcı olabilir, ancak onu gerçekten geliştiremez.
   

 4. Doğal Düzen Hipotezi(Natural Order Hypothesis), dil ediniminin, herkes için hemen hemen aynı olan doğal bir sırayla gerçekleştiğini belirtir. Ayrıca, dil eğitiminin bu “doğal” düzeni değiştirmediğini söylüyor.
   

 5. Duyuşsal Filtre Hipotezi (Affective Filter Hypothesis), nasıl hissettiğinizi etkileyen dil edinim yeteneğini değiştirdiğini belirtir. Krashen, utanç veya korku gibi olumsuz duyguların, bir kişinin dil edinmesini daha az mümkün kıldığını savunuyor.

Tüm bunlar ne demek?

Bu bilimsel araştırmalar biraz karmaşık gelebilir; ancak çok basit bir şekilde Krashen şunu söylüyor: “bir dil öğrenme süreci, örneğin coğrafya veya felsefe öğrenmekle aynı türden bir süreç değildir. Bununla ilgili bir kitap okuyup sonra onu "bilemeyiz". Bunun yerine, dil edinimi bilinçsiz bir süreç yoluyla gerçekleşir ve bu bilinçsiz sürecin gerekli ilkesi anlaşılabilir girdidir."

Anlaşılır girdiler nelerdir?

İngilizce’de anlaşılır girdi, anlayabileceğiniz İngilizce dilidir. Dil girdileri, duyduğunuz şeyler (podcast’ler, radyo, konuşmalar vb.) ve okuduğunuz şeylerdir (kitaplar, makaleler, İngilizce blog makaleleri vb.).

Fakat herhangi bir kaynağı okuyarak ya da dinleyerek dili geliştiremezsiniz. Anlayabildiğiniz şeyleri okumalı veya dinlemelisiniz. Özetle; girdi kendi seviyenizden biraz daha ileri olduğunda dil edinimi en iyi şekilde gerçekleşir.

Şu ana kadar dikkat etmeniz gereken en önemli şey, “anlaşılır girdi, bir dili daha etkili bir şekilde nasıl edineceğinizle ilgilidir.” Bu aynı zamanda “İngilizce öğrenen kitapçığının” başarısının ardındaki nedeni ve bu kitabın içeriğinin dil öğrenmenin ilk aşamalarında SLP sistemini nasıl tamamlayıp yönlendirebildiğini de açıklamaktadır.

Anlaşılır Girdi.png

Yukarıdaki görselde "Anlaşılır Girdi"nin neden daha iyi olduğunu açıklayan 2013 yılında yapılmış bir araştırmayı görmektesiniz.

“Etkileyici” girdi, en iyi girdi yöntemidir!

Krashen ayrıca, girdinin yalnızca anlaşılabilir değil, aynı zamanda etkileyici olması gerektiğini de öne sürüyor. Bu, öğrenci için ilginç olması gerektiği anlamına gelir.

Anlaşılır girdilere maruz kalmak önemlidir. Ancak öğrenci bu girdiyle ilgilenmiyorsa, dikkat etmeyecektir. Ve dikkat, öğrenme sürecinin önemli bir bileşenidir.

Krashen diyor ki,

“Dil edinenlerin girdiye dikkat etmelerini sağlamak için girdi ilginç olmalı. Ancak optimal dil edinimi için ilginç olması yeterli olmayabilir. Girdinin sadece ilginç değil aynı zamanda ilgi çekici olması da söz konusu olabilir. ”

Etkileyici girdi, çok ilginç olan girdidir; başka bir dilde olduğunu unutursunuz. 2003 yılında yapılan bir araştırmada, İngilizce seviyelerinin gelişmeyeceğini düşünen öğrenciler zevk aldıkları okuma materyali bulduktan sonra İngilizce seviyeleri gelişti ve hevesli okuyucular haline geldiler. Diğer bir araştırma örneğinde; Çince öğrenmekle ilgilenmeyen, ancak Çin dilinde okumayı sevdikleri hikayeler bulduktan sonra bu konuda büyük iyileşmeler yaşayan öğrenciler gözlemlendi. Farklı bir örnek; Brezilyalı video oyuncuları, İngilizce öğrenmeye çalıştıkları için değil, video oyunları oynamayı sevdikleri için İngilizce seviyelerinde büyük ilerleme kaydettiler.

 

Böyle şeyler size çok sayıda anlaşılır girdi sunar. Etkileyici olsalar bile, yapmaya devam etmek isteyeceğiniz kadar ilginç bulduğunuz bu faaliyetler, gerçekten bir dil edinmek için ihtiyaç duyduğunuz şeylerdir. Bu nedenle genel olarak “ilgi çekici hikayeler dinlemenin veya okumanın, ilgi çekici videolar izlemenin ve gerçekten büyüleyici insanlarla sohbet etmenin başka bir yol veya başka bir seçenek olmadığı, ancak dili gerçekten öğrenmenin tek yolunun bu olduğu da söylenebilir.”

Okullarda veya pek çok dil enstitüsünde kullanılan dinleme etkinliklerinin çoğu sadece sıkıcı değil, aynı zamanda pek de işe yaramıyor. Öyleyse, öğrenme sürecinde öğrencilerin ilgisini çekmenin en iyi yolu, kendileri için gerçekten önemli olan, hayatlarında ve geleceklerinde rol oynayan şeyleri bulmaktır.

Salvatore Dil Enstitüsü’nün her öğrenci için özel bir kişisel program tasarlamasının asıl nedeni budur. Çünkü genel programlar pek iyi sonuç vermemektedir. Program, her öğrencinin ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına ve becerilerine uygun olmalıdır.

ingilizce_kursu_istanbul.jpg

2- Yönlendirilmiş Çıktı (Oriented Output)

SLP sisteminde çıktıdan (konuşma ve yazma) bahsederken, aslında dilin en önemli kısmından bahsediyoruz. Bu bölümdeki başarı aslında dili öğrenip öğrenmediğinizi belirler.

Dünyanın en ünlü dil bilimcilerinden biri olan Merrill Swain, bazı dil öğrenimlerinin ancak bir öğrenci çıktı ürettiğinde ve dil becerilerinde bir boşluk olduğunu fark ettiğinde gerçekleştiğini belirtir. Daha sonra çıktı yaklaşımlarını değiştirebilirler ve böyle yaparak dil yeteneklerini geliştirebilirler.

SLP sisteminde her çalışma alanı için %45 Konuşma, %35 yazma, %15 dinleme ve %5 okuma sırası vardır. Yani 45 + 35 öğrencilerin uygulamasının %80’i çıktı alıştırmasına adanmıştır. Ve bu sistemi diğerlerine kıyasla bu kadar başarılı kılan en büyük fark budur.

Ancak yeni bir dil öğrenmenin ilk aşamalarında, cümleleri oluşturmak için kelimeleri doğru sıraya koyamazsınız. Bu gerçekten büyük bir problemdir. Dünyada pek çok kelimeyi bilmesine rağmen bir cümle kurup konuşmak için kelimeleri doğru bir düzende bir araya getiremeyen milyonlarca insan var. Ayrıca dili anlayabilen ancak konuşamayan veya konuşurken kelimeleri hatırlamayan bazı gruplar da vardır. SLP sisteminin standart eğitimlerden ve sistemlerden ayıran en büyük özelliklerinden biri de aslında bu büyük problemi çözmektir.  Ayrıca çözüm o kadar pratik ki öğrenciler sadece 5. seanstan itibaren konuşma eylemine başlayabiliyorlar.

Önceden hazırlanmış odaklı kalıplar, bu başarıyı organize eden temel faktörlerdir. "İngilizce Öğrenen Kitapçığı'nın" materyalinin %65’inden fazlası bu konuya adanmıştır ve bu kitabın SLP Sistemi'nde bu kadar önemli bir rol oynamasının nedeni budur. Kalıplar olmadan dil öğrenmek anlamsızdır. Her dilin kendine ait kalıpları vardır ve bunları bilmeden dili öğrenmek ve konuşabilmek imkansızdır.

Meşhur "Performans, biçimi belirler" sözünde olduğu gibi, bir öğrenme dilinde elde ettiğiniz başarı miktarı, yaratabileceğiniz çıktıyla belirlenir. Ne hatırladığınız önemli değil, hatırladığınız şeyleri nasıl kullandığınız önemlidir. Bu sizin gibi bir İngilizce öğrenen kişiler için ne anlama geliyor? Aslında birkaç anlam ifade ediyor;

 1. Kendinize bol miktarda girdi verdiğinizden emin olun. Çok okuyun ve çok dinleyin.
   

 2. Girdinizin seviyenize uygun olduğundan emin olun. Girdi, "anlaşılır” olmalıdır. Halihazırda %70 ile %90 arasında anlayabileceğiniz malzemeleri hedefleyin.
   

 3. Yeterince doğru girdi sağlandıktan sonra çıktı etkinliklerini (konuşma ve yazma) dahil edin.

 

İşte çeşitli İngilizce sevilerinde size özel birkaç tavsiye daha... 

Başlangıç Seviyesi

 • Yeni başlayan biriyseniz, kendinizi birçok girdiye maruz bırakmayı hedefleyin. Anlayabileceğiniz kolay okuma aktiviteleri ve dinleme aktiviteleri bulun.

 • Sizin için yeterince kolay olan kısa dinleme aktiviteleri seçin.

 • Basit İngilizce metinleri okuyun ve bol bol okuyun.

 • Dil uygulamaları, temel kelimelerden oluşan kelime dağarcığınızı geliştirmeniz için bu seviyede faydalı olabilir.

 • "Google Translate" gibi çeviri araçlarını kullanmaktan çekinmeyin.

 • “Immitation game” gibi çok sayıda girdi sağlayan konuşma etkinlikleri özellikle yararlı olabilir.

 • Odaklanmış dil bilgisi çalışmasına daha düşük bir öncelik verin. Senin için yararlı olacağını düşündüğün zaman gramer kurallarına bakın ama bunun için çok fazla zaman harcamayın. Önemli dilbilgisinin çoğu, yeterli girdiyle sezgisel olarak gelmelidir.

 

Orta Seviye

   Orta düzey öğrenciler, mümkün olduğunca çok fazla "anlaşılır girdi" tüketmelidir.

 • Ana dili İngilizce metinler kullanın, ancak bunları sizin için erişilebilir olacak şekilde değiştirin. Bunun bir kısmı konuşmaya dahil olmayı içermelidir.

 • Bol bol dinleme aktivitesi yapın. İngilizce Podcast’ler bunun için idealdir; özellikle de daha erişilebilir hale gelmesine yardımcı olmak için transkriptler ve anahtar kelime dağarcığı içerenleri seçmelisiniz.

 • Bol bol okuma aktivitesi yapın. Mümkünse her gün İngilizce okuyun. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Ancak sevdiğiniz şeyleri okuyun, böylece zorlandığınızı hissettiğinizde bile devam edebilirsiniz.

 • Konuşma aktivitelerine katılın ve eğer yapabiliyorsanız bir konuşma partneri bulun. Sohbet çok sayıda girdi sağlar ve size çok daha faydalı konuşma pratiği sağlar.

 • Yazma etkinlikleri de yapın. Bunlar, yazmada ve dili kullanmada daha iyi olmanıza yardımcı olacaktır.
   

İleri Seviye

 • Bu seviyede yerel metinleri tüketmelisiniz. Size meydan okuyan, ancak çok da zor olmayan metinleri bulmaya devam edin. Çeşitli türlerdeki metinleri tüketin.

 • Geniş çapta dinleyin. İngilizce birçok farklı ses türü dinleyin.

 • Geniş çapta okuyun. İlgilendiğiniz şeyleri okumaya devam edin, aynı zamanda konfor bölgenizin biraz dışında kalan şeyleri de arayın.

 • Düzenli olarak konuşun. Sohbet edecek yeni insanlar bulmaya çalışın.

 • İstediğiniz zaman yazın. Özellikle yazınızı geliştirmeyi amaçlamıyorsanız, bunu daha düşük bir öncelik haline getirebilirsiniz.

SLP SİSTEMİNİN AÇIKLAMASI

Kaynakça:

Anderson, R. C., Wilson, P. T., & Fielding, L. G. (1988). Growth in reading and how children spend their time outside of school. Reading Research Quarterly, 23(3), 285-303.

Cook, V., & Newson, M. (2014). Chomsky’s universal grammar. John Wiley & Sons.

Edwards, H., Wesche, M., Krashen, S., Clement, R., & Kruidenier, B. (1984). Second-language acquisition through subject-matter learning: A study of sheltered psychology classes at the University of Ottawa. Canadian Modern Language Review, 41(2), 268-282.

Ellis, R., Tanaka, Y., & Yamazaki, A. (1994). Classroom interaction, comprehension, and the acquisition of L2 word meanings. Language learning, 44(3), 449-491.

Grant F. M., & Tudor, I. (1989). Extensive reading and the development of language skills. ELT Journal, 43(1), 4-13.

Hammond, R. M. (1988). Fossilization in second language acquisition: some experimental data from the second language classroom. Lenguas Modernas, 15, 105-113.

Hauptman, P. C., Wesche, M. B., & Ready, D. (1988). Second‐language acquisition through subject‐matter learning: A follow‐up study at the University of Ottawa. Language Learning, 38(3), 433-475.

Krashen, S. (1998). Comprehensible output? System, 26(2), 175-182.

Krashen, S. (2003). Explorations in Language Acquisition and Use. Heinemann.

Krashen, S. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Pergamon Press Inc

Krashen, S. (2011). The compelling (not just interesting) input hypothesis. The English Connection, 15(3), 1.

bottom of page